Contact Us

Our Office

Bahagian e-Pembelajaran, Pusat Perancangan Pembangunan dan Kualiti Akademik, Universiti Malaysia Terengganu

Phone Support

+6096685100

Email Support

umtmooc@umt.edu.mt